Københavns Havn lever af grundsalg

Ejerskabet af Københavns Havn er ikke nogen guldrandet forretning for den danske stat.

Kun ved at udleje og sælge de dyre grunde og ejendomme ved havnefronten, er det lykkedes den statsejede virksomhed at skabe et overskud på knap 50 mio. kr. for de første seks måneder af i år. Alene udlejningen af den tidligere Nordisk Fjer-bygning bidrog med 11 mio. kr. i perioden.

Hvis man se bort fra den lukrative forretning med udlejning og salg af havneejendommene, har Københavns Havn blot været i stand til at forrente egenkapitalen på 2 mia. kr. med en halv procent. Selve havnedriften gav således kun et overskud på 8 mio. kr. i første halvår af 2003...

Læs også