Flere tvangsauktioner vækker ingen bekymring

Antallet af tvangsauktioner er steget de seneste tre måneder i træk. I august nåede antallet af tvangsauktioner op på 285 - det er det højeste antal tvangsauktioner i syv år.

Alligevel bekymrer stigningen ikke økonomerne. Niveauet for tvangsauktioner er trods stigningen de seneste måneder på et meget lavt niveau.

Eksempelvis havde vi fire-fem gange så mange tvangsauktioner for ti år siden. I 1993 var der mellem 1000 og 1400 tvangsauktioner om måneden...

Læs også