Kort nyt

Fremgang hos Sterling

LUFTFART Det skandinaviske lavpris-flyselskab Sterling kan for ottende måned i træk notere en markant højere trafik end i de tilsvarende måneder sidste år, oplyser selskabet. Samlet er Sterlings passagertal i årets første otte måneder steget med 40 procent til 885.000 passagerer. Sterling har netop skrevet kontrakt på to nye Boeing fly fra maj 2004, og i vinterhalvåret indsættes to andre nye Boeing fly til afløsning for to mindre fly leaset fra Maersk Air. Sterling er ejet af de norske børsnoterede selskaber Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA, der er tilknyttet rederiet Fred, og det blev for nylig genstand for forlydender om et forestående salg til den tyske rejsekoncern TUI. Ledelsen har dog afvist, at der er aktuelle forhandlinger med købere, men erkender, at et salg indgår i selskabets strategiske overvejelser. JP

Havnearbejdere strejkede

ARBEJDSMARKED Havnearbejdere overalt i landet nedlagde tirsdag morgen arbejdet og gik til faglige møder. Det sker i protest mod et kommende EU-direktiv. Der er tale om en 24-timers strejke, da havnearbejderne besluttede sig for at møde på arbejde igen onsdag morgen. EU-Kommissionens udvalg for transport og turisme vil indføre såkaldt selvhåndtering, der betyder, at rederierne selv kan foretage losning og lastning af skibene. Dermed frygter havnearbejderne, at en stor del af det arbejde, de i dag udfører, vil forsvinde. /ritzau/

Ny skatte-landsformand

REVISION Skatterevisorforeningens hovedbestyrelse har valgt den hidtidige næstformand, afdelingschef Leo Holm, Ringsted kommune, til ny landsformand. Leo Holm er uddannet skatterevisor og cand.jur. fra Københavns Universitet. Efter en årrække i Næstved Skatteinspektorat skiftede Leo Holm i 1999 til et job som gruppeleder i Ringsted kommunes skatteafdeling, hvor han har ansvaret for selskabsligning og revision af kommunens erhvervsdrivende. Fra 1. januar 2004 er Leo Holm ansat som afdelingschef i det nye skattesamarbejde Skat Midtsjælland I/S. Leo Holm er også kendt som underviser og foredragsholder på en lang række kurser om skatteretlige emner. Han afløser Mogens Elgaard, der døde for nylig. selander

Post Danmark og DHL i aftale

POST Fra den 3. november skal Post Danmark håndtere DHL Express' danske pakker. Parterne har indgået en aftale, som betyder, at al afhentning, sortering og distribution af DHLs indenlandske pakker (det tidligere A Post) fremover kommer på Post Danmarks hænder. Vicedirektør Carsten Dalbo Pedersen, Post Danmark, glæder sig over at få DHL som kunde, idet det vil give en større volumen i pakkeforretningen og en bedre udnyttelse af kapaciteten på pakkecentrene. Sidste år håndterede Post Danmark ca. 31 mio. pakker, hvilket bidrog med en omsætning på 1,2 mia. kr. DHL Express, som er ejet af Deutsche Post World Net, vil fortsat selv varetage distribution af kurerpost, stykgods og udlandspakker. kb

Atter tog til Svendborg

TRANSPORT Efter fem ugers pause begynder DSB søndag den 14. september atter at køre tog mellem Odense og Svendborg. I pausen har Banestyrelsen lavet service på sporene og bl.a. skiftet 25 km skinner, lagt 20.000 nye sveller og renset 15.000 kubikmeter skærver. Den ny køreplan indføres i to omgange. I første omgang køres der tog mellem Odense og Svendborg uden standsning mellem Odense og Ringe. Stationer på strækningen vil blive betjent af et tog, der kun kører mellem Odense og Ringe, men til gengæld standser ved alle stationer. I anden omgang tilføjes køreplanen en afgang i begge retninger Odense - Svendborg, men toget standser kun ved udvalgte stationer undervejs. /ritzau/

Kilden til dårlig mælk fundet

LANDBRUG Det var mælk fra én enkelt landmand, der i weekenden forårsagede tilbagekaldelse af ca. 150.000 liter Arla Foods-mælk fra butikkerne, fordi mælken havde en ram og harsk lugt. Ved hjælp af de referenceprøver, som tankvognschaufføren tager ved afhentning af mælken ude på gården, er mejeriet gået baglæns i systemet og har fundet afsmag i den mælk, der er hentet hos den pågældende mælkeproducent. Alt tyder på, at den urene smag kommer fra en ikke tilstrækkelig rengjort mælketank. Der er formentlig tale om bakterier, som kan tåle kulde, men som slås ihjel ved pasteuriseringen og derfor ikke findes i det færdige produkt. Forinden kan bakterien imidlertid have dannet enzymer, som langsomt kan ændre proteiner i mælken og give dårlige smag. /ritzau/

Støtte til gylleramte naboer

MILJø Landsforeningen af Gylleramte er tilfredse efter et møde med miljøminister Hans Chr. Schmidt V), som betyder, at der nu bliver nedsat et udvalg bl.a. med repræsentanter fra Landsforeningen for Gylleramte. Udvalgets hovedformål skal være at finde løsninger på naboproblemer i forbindelse med gylleanlæg. Samtidig skal udvalget vurdere, om landbruget kan placere sine produktionsanlæg på en anden måde, så der ikke opstår problemer for naboer og lokalsamfund, skriver LandbrugsAvisen. /ritzau/
..

Læs også