Mistanke om nordisk forsikringskartel

Europæiske forsikringsmæglere anklager nordiske forsikringsselskaber for et samarbejde, der ligner en kartel. Danske, norske, svenske og finske forsikringsselskaber bliver nu udsat for et skarpt fælles europæisk angreb fra en organisation af internationale forsikringsmæglerne.

Mæglerne vil i næste uge bede EU-Kommissionen om at skride ind over for selskaberne og idømme dem millionbøder for et omfattende kartelsamarbejde.

Den europæiske organisation af forsikringsmæglere, BIPAR, forsøgte i foråret at pudse kommissionen på de finske forsikringsselskaber, men da der kun var tale om et nationalt problem blev organisationen bedt om at anmelde sagen til de finske konkurrencemyndigheder. I dag mener BIPAR imidlertid, at selskaberne i hele Norden har koordineret deres opsigelser af deres aftaler med mæglerne...

Læs også