Forskere: Efterløn en del af lønnen

Velfærdsgoder som efterløn, sabbatorlov samt efter- og videreuddannelse skal betales af lønmodtagere og arbejdsgivere i forening. Det foreslår arbejdsmarkedsforskerne Jesper Due og Jørgen Steen Madsen fra Københavns Universitet i en ny bog om etableringen af de danske arbejdsmarkedspensionsordninger.

I år er det 10 år siden, at parterne ved overenskomstforhandlingerne i 1991 blev enige om at betale en del af lønnen ind til pension. Det skete i erkendelse af, at der i en fremtid med få unge og mange gamle ikke ville være råd til en ordentlig pension til alle.

Præcis samme situation - at der er velfærdsgoder, som alle gerne vil have, men som der ikke længere er råd til - står samfundet i nu, mener forfatterne...

BRANCHENYT
Læs også