Kort nyt:

SiD-afdeling stævner forbund En af SiD's egne, lokale afdelinger, SiD i Brovst, stævner moderforbundet SiD indenfor den næste måned.

ARBEJDSMARKED Det sker i en sag om 12 bortviste kyllingeophængere fra fjerkræslagteriet Rose Poultry. Sagen har blandt andet været gennem Arbejdstilsynet i flere omgange, den har været gennem Arbejdsmiljøklagenævnet, og senest var den i Arbejdsretten, hvor Rose Poultry i Nordjylland i 2000 blev idømt en bod på 100.000 kr. for at have bortvist de 12 ansatte. Egentlig havde virksomheden ret til at bortvise de 12 ansatte, men da den ikke fulgte de fagretslige regler, blev bortvisningerne dømt overenskomststridige. Derfor fik arbejderne yderligere 300.000 kr. i erstatning, svarende til den løn, de bortviste ville have fået i en normal opsigelsesperiode. Trods de udbetalte erstatninger mener SiD i Brovst dog, at sagen langt fra er slut. Den lokale fagforening holder nemlig på, at både SiD og LO, der førte sagen for den lokale SiD-afdeling, begik procedurefejl, da sagen blev behandlet i Arbejdsretten. SiD Brovst mener, at fejlene kostede de bortviste en erstatning svarende til op mod et helt års løn. Og derfor har den lokale SiD-afdeling valgt at anlægge sag mod SiD. /ritzau/

Bedre økonomiske udsigter

øKONOMI Udsigten for den danske økonomiske vækst er bedre end længe, og det skyldes ikke mindst vendingen i de internationale konjunkturer. Det mener Nationalbanken, der i sin nye kvartalsoversigt dog advarer imod, at cocktailen med fremgang i konjunkturerne sammen med den lempelige finanspolitik næste år hurtigt vil kunne indebære, at råderummet på arbejdsmarkedet indsnævres. Regeringen lægger op til en finanslov for næste år, der vil bidrage til den økonomiske vækst med 0,4 procentpoint, og det skyldes ikke mindst, at bl.a. skattelettelserne pumper flere penge ud til forbrug. /ritzau/

40 timers uge til slagtere

ARBEJDSMARKED Under trussel om massefyringer har et flertal af 740 slagteriarbejdere på Danish Crown i Odense stemt ja til en 40 timers arbejdsuge. Alternativet til den ekstra lange arbejdsuge var massefyringer, for slagteriet ville ellers flytte en del af arbejdet til andre slagterier, blandt andet i Tyskland. De ansatte kan til gengæld for de tre timers ekstra arbejde om ugen se frem til 16 ekstra fridage om året. Afstemningen betyder, at antallet af fyresedler nu er nede på et tocifret antal, understreger tillidsmand på slagteriet, Kim Laursen, til NNF.dk. /ritzau/.

Rejsekort rykket nærmere

TRANSPORT Et fælles rejsekort, som kan bruges over hele landet, rykkede tirsdag et skridt nærmere, da Konkurrencestyrelsen godkendte et samarbejde mellem Hovedstadens Udviklings Råd, DSB, Ørestadsselskabet og fire amtslige trafikselskaber. Selskaberne går sammen om oprettelsen af et selskab, der nu skal i gang med en udbudsrunde for at finde leverandøren af det elektroniske rejsekort med indbygget chip. Rejsekortet skal erstatte for eksempel klippekort, mens der fortsat kan købes kontantbilletter. /ritzau/

Færre unge ejer egen bolig

BOLIGER Bedsteforældre og oldeforældre har sat sig tungt på det danske ejerboligmarked, mens stadig flere yngre må opgive at få tag over egen bolig. Det viser en opsigtvækkende analyse, som BRFkredit har foretaget på baggrund af data fra Finansministeriet, skriver Politiken. Alene siden 1987 er andelen af boligejere i generationen op til 30 år faldet fra 27,2 pct. til 17,6 procent. Men det er ikke kun de helt unge, der har svært ved at vinde fodfæste på ejerboligmarkedet. Også en stadig mindre del af de 30- til 39-årige og de 40- til 49-årige ejer i dag deres egen bolig end for blot 10-15 år siden. /ritzau/

A.P. Møller flytter havnedivision

..

Læs også