Eksportmuligheder til Polen

Der er store muligheder for danske eksportvirksomheder i det største af de kommende nye EU-lande, Polen. Landets forsvar er på storindkøb, for det skal i løbet af syv år moderniseres og bringes op på NATO-standard.

Alene anskaffelserne af materiel løber op i over 40 mia. kr. Pengene er bl.a. skaffet ved at skære den bestående styrke ned til en tredjedel.

Desuden skal der investeres store beløb i forsvarets infrastruktur. Flyvestationer og flådebaser skal opgraderes, og her bidrager NATO med 80 pct. af finansieringen...

Læs også