Flere skader i firmabiler

Arbejdstilsynet melder hus forbi i kritikken af, at kun otte pct. af førerne af landets flere hundrede tusinde firmabiler har fået foretaget en lovpligtig arbejdspladsvurdering.

Et stigende antal arbejdsskader blandt brugerne af landets flere hundrede tusinde firmabiler vækker stor bekymring hos de organisationer, hvis medlemmer det går ud over.

Ubekvemme arbejdsstillinger forårsaget af f.eks. uhensigtsmæssige placeringer af Pc'er, faxmaskiner og telefoner i bilerne har bl.a. fået et stigende antal sælgere til at klage over muskel- og ledsmerter og ben og ryg...

Læs også