Passivitet før rentemødet

Investorerne var tilbageholdende med at tage nye initiativer under tirsdagens handel, hvilket holdt aktiviteten i det danske obligationsmarked på et moderat plan dagen igennem.

Heller ikke kursudsvingene fik noget nævneværdigt omfang, og sidst på eftermiddagen var der kun sket mindre forskydninger.

Allerede fra morgenstunden virkede investorerne noget træge i optrækket, men handlerne tilskrev det blot en afventende holdning forud for rentemødet i den amerikanske centralbank. Selv om de fleste markedsdeltagere regnede med uændrede renter i USA, ville de godt have overstået det pengepolitiske møde i Federal Reserve, inden de atter begyndte at fylde værdipapirer i deres beholdninger...

Læs også