Naturvenner imod mobilmaster

Etableringen af et nyt, fremtidigt mobiltelenet betyder, at der de kommende år skal opstilles op mod 10.000 nye mobilantenner rundt om i Danmark.

Udsigten til en regulær masteskov får nu Danmarks Naturfredningsforening til at bringe miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) på banen. Foreningen ønsker i et brev til ministeren svar på, hvordan han har tænkt sig at sikre, at det danske landskab undgår at blive plastret til med mobilmaster, når TDC, Orange, Telia og selskabet 3 etablerer fremtidens såkaldte 3G-mobilnet.

»De tekniske anlæg ødelægger natur- og landskabsoplevelsen og medvirker til at udviske forskellen på land og by. Forkert placeret kan 3G-masterne udgøre en kollisionsrisiko for fugle. Strålingen fra antennerne er derudover under mistanke for at udgøre en sundhedsfare,« lyder det i brevet til Hans Chr. Schmidt...

Læs også