Uro om sukkerstøtten i EU

Hvad vejer tungest: Hensynet til arbejdspladser på Lolland eller muligheden for, at landmænd i ulande som Tanzania kan få en højere indtjening?

Sat helt på spidsen er det kernen i den debat, der vil eksplodere i EU de kommende måneder. Gennem en række ministerrådsmøder vil EU's medlemslande kaste sig ud i et kæmpemæssigt politisk slagsmål, der i sidste ende skal munde ud i en reform af EU's støtte til sukkerproduktion. Netop denne støtteordning er blandt de mest udskældte, fordi den så åbenlyst skader en række ulande og samtidig koster forbrugerne i EU meget dyrt.

Tallene taler deres eget tydelige sprog: EU garanterer, at et tons sukker afregnes til en mindstepris på 4700 kr. Ude på verdensmarkedet koster sukker omkring 1500 kr. pr tons...

Læs også