Handelsoverskuddet faldt i juli

For første gang i flere måneder er Danmarks eksport og import steget. Renset for sæsonudsving og for handel med skibe m.v. steg eksporten 1 pct. i juli i forhold til måneden før.

Men importen steg endnu mere, nemlig med 2,9 pct. Det betød, at overskuddet på vores samhandel med udlandet faldt fra de knap 6 mia. kr., det har ligget på de seneste måneder, til 5,5 mia. kr. i juli.

Men faldet i handelsoverskuddet er ikke nødvendigvis dårligt. For en stærkt medvirkende årsag til, at importen er steget kraftigt, er, at varer til erhvervene er steget 3,7 pct. efter flere måneders fald...

Læs også