Krav om statslig ejerandel i DUC

Regeringen vil kræve en statslig ejerandel i det A.P. Møller-dominerede olieselskab DUC og en mindre forhøjelse af kulbrintebeskatningen, når den fremlægger sin redegørelse om Nordsøolien senest 1. oktober. Det skriver dagbladet Børsen.

Ifølge kilder tæt på regeringen er det den model, som erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) vil foreslå Folketinget, og det tegner til, at han kan skabe et flertal med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og De Radikale. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, og hverken Erhvervsministeriet eller A.P. Møller vil derfor kommentere modellen.

En kendt model

Erhvervsministeriet henviser til en pressemeddelelse fra 17. juni, hvori der står, at »regeringens drøftelser sker med henblik på at sikre et øget provenu til statskassen,« men ifølge nyhedsbureauet Reuters vil staten kræve en ejerandel på 20 procent. Det tal kan ikke bekræftes, men metoden med både ejerandel og højere skat går igen i de senere aftaler om udvinding af olie og gas i Nordsøen. Den kendes også fra andre statslige selskaber som Post Danmark og Statens Bilinspektion, hvor staten bevarer en ejerandel i virksomheder med en særlig samfundsinteresse.

..

Læs også