Lægeerklæring blev bortdømt

Den tidligere revisor Frank Frederiksen fra advokat Poul Fischers selskabstømmer-bande, der er dømt for at have opkøbt 224 selskaber og lænset dem for 320 mio. kr. i 1990'erne, har endnu en gang fået et pålæg om at møde op i Østre Landsret til sin ankesag.

Byretten dømte de syv medlemmer af Fischer-holdet i 2001, men dommen blev anket til Landsretten. Landsretten har tidligere truet med afvise Frank Frederiksens ankesag, fordi han konsekvent udeblev fra retsmøderne, og dermed ville dommen fra byretten på seks års fængsel for blandt andet skyldnersvig til 253 mio. kr. stå endeligt ved magt.

Frank Frederiksen har undskyldt sig med sygdom og har afleveret en lægeattest, men den var med landsdommer Teilmanns ord udtrykt i så »forblommede vendinger«, at den ikke umiddelbart kunne godtages...

Læs også