Biologer: Fang færre torsk

Fiskeriet af torsk i Østersøen skal skæres yderligere voldsomt ned, hvis det står til biologerne i Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES. Ifølge Fiskeri Tidende anbefaler ICES, at det samlede torskefiskeri i Østersøen skæres ned fra 75.000 ton i år til kun 43.000 ton i 2004.

Formanden for de bornholmske fiskere, Birger Rasmussen, afviser, at det er nødvendigt at skære ned på fiskeriet for at beskytte torskebestanden. Han henviser til tal fra Danmarks Fiskeriundersøgelser.

»Jeg mener, at der er en positiv udvikling i bestanden,« siger Birger Rasmussen til Fiskeri Tidende...

BRANCHENYT
Læs også