DA og LO: Kommuner duer ikke til jobformidling

LO og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) advarer mod at overlade ansvaret for den fremtidige jobindsats til kommunerne. De er for dårlige til at få ledige i job, de ved for lidt om arbejdsmarkedets behov, og endelig blokerer kommunernes snævre økonomiske interesser for en effektiv indsats, mener arbejdsmarkedets parter.

Regeringen har lagt op til at samle alle ledige i ét og samme system, så de får samme behandling, uanset om de er på dagpenge eller kontanthjælp. Både DA og LO støtter forslaget om et enstrenget system, men advarer samtidig mod, at ansvaret kommer til at ligge i kommunerne.

»Det vil være en historisk fejltagelse at overlade det overordnede ansvar til kommunerne. De er ganske enkelt ikke de rigtige til at løse opgaven. Kommunernes adfærd er i højere grad styret af hensynet til deres egen økonomi end det overordnede hensyn til arbejdsmarkedet. Det giver risiko for nogle uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, og vi har allerede set flere uheldige eksempler på regulær kassetænkning i kommunerne,« siger chefkonsulent Erik Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening (DA)...

BRANCHENYT
Læs også