Pensionen med til udlandet

? Jeg vil gerne have besvaret nogle spørgsmål vedrørende varig flytning til Spanien.

Min kone og jeg flytter til Spanien permanent i 2006, da jeg til den tid er 65 år og folkepensionist. Min kone er til den tid 51, men hun skal ikke arbejde i Spanien.

Jeg får min lærerpension, som er ca. 160.000 kr. årligt + min folkepension, der er nedsat som følge af, at jeg har lærerpension samt ATP ved siden af...

Læs også