Russisk undervægt

Porteføljen i Nordea Invest Østeuropa viser med al tydelighed markedsfordelingen i Østeuropa.

Af afdelingens 10 største positioner er de 8 i Rusland, men alligevel er der på grund af placeringsreglerne en undervægt i landet.

Portfolio Manager Kristian Sørensen reflekterer på de russiske aktiers store stigninger gennem de seneste år ved at fremhæve aktiernes fortsat lave prisfastsættelse i forhold til indtjeningen. En del af årsagen til den lave prisfastsættelse skal findes i risikoniveauet, som Kristian Sørensen dog forklarer er for nedadgående...

Læs også