Driften udligner valutakurser

Ledelsen i ØK fastholder forventningerne til hele 2003 om et primært driftsresultat på ca. 300 mio. kr.

Den meget ugunstige valutaudvikling er hidtil blevet delvist opvejet af en stærk fremgang i ØK's underliggende drift. 1. halvår udviste således en omsætningsvækst for de strategiske forretninger i lokal valuta på 11 pct. og et fald i primært driftsresultat fra 254 til 215 mio. kr., idet den primære drift korrigeret for engangsposter, frasalg og valutakurseffekt steg med 47 mio. kr.

Halvårets nettoresultat faldt fra 175 til 119 mio. kr., idet engangsposter var betydelige i 2002...

Læs også