Faglig krig mod rederier

EU har afvist at gribe ind i fagbevægelsens kamp mod de danske rederier. Rederierne er i retssag mod den svenske fagbevægelse, SECO, som mener, at den har ret til at aktionere mod danske skibe, som sejler til og fra svenske havne.

»Det er vores opgave at sikre lønninger og øvrige vilkår for personer, som arbejder i Sverige. Derfor mener vi, at vi har ret til at gå i konflikt med de danske skibe,« siger Thomas Abrahamsson, viceforbundsleder i SEKO.

Ifølge SEKO underbetaler en række rederier de medarbejdere, som arbejder på skibene. Det kan lade sig gøre, fordi den lempelige danske DIS-lovgivning - loven om det internationale søfartsregister - giver danske rederier en undtagelse fra de normale danske bestemmelser...

Læs også