Højere inflation i Europa

Inflationen i Europa voksede i august fra 1,8 pct. årligt i de foregående to måneder til 2,0 pct. Det fremgår af de såkaldte EU-harmoniserede forbrugerpriser.

I de 12 lande, der har euroen som fællesvaluta og er er underlagt Den Europæiske Centralbank (ECB), voksede stigningen i forbrugerpriserne fra 1,9 pct. i juni og juli til 2,1 pct. i august. Dermed ligger inflationen i euroland over den grænse på 2 pct., som ECB har fastlagt som mål.

En inflation over 2 procent mindsker chancerne for, at ECB vil sænke renten i euroland yderligere. ECB sænkede senest renten fra 2,5 til 2 pct. i begyndelsen af juni. Økonomer og finansanalytikere forventede dengang, at der ville komme yderligere rentesænkning til efteråret for at sætte mere skub i eurolandenes økonomier...

Læs også