A-kasser bliver billigere

Konkurrence tvinger administrationsbidraget i a-kasserne nedad. For mange lønmodtagere bliver det billigere og billigere at være medlem af en a-kasse.

Den nye konkurrence mellem a-kasserne, hvor en a-kasse kan erklære sig tværfaglig og gå på strandhugst hos konkurrenterne, får a-kasserne til at fokusere benhårdt påprisen.

Tal fra Arbejdsdirektoratet viser, at mange a-kasser nu holder medlemmernes bidrag til administrationsomkostninger i ro eller ligefrem sænker bidraget. Fra sidste år til i år har fire a-kasser sat administrationsbidraget ned, 12 har holdt det i ro, og 13 har hævet bidraget. Til sammenligning hævede 22 a-kasser administrationsbidraget fra 2001 til 2002...

Læs også