Barsebäck er ikke til diskussion

Danske politikere afviser enhver snak om, at værket bør bevares efter den sorte tirsdag. At Østdanmark fik en sort tirsdag med årtiers værste strømudfald, får ikke danske politikere til at skifte mening om det svenske Barsebäck:


Det skal lukkes hurtigst muligt. Atomkraftværket er farligt, det er fejlplaceret, det er overflødigt - og svenskerne har lovet Danmark at udfase den sidste reaktor.

Sådan lyder det næsten i kor fra Dansk Folkeparti, Venstre, de radikale og Socialistisk Folkeparti...

Læs også