Kemigigant satser på génteknologi

Mens EU-landene aktuelt skal enes om nationale strategier, og et flertal i det danske folketing er skeptisk over for GMO, bruger den internationale kemibranche mange ressourcer på markedet for netop génsplejsede fødevarer.

Monheim

Brugen af génmodificerede organismer (GMO) i landbruget er et varmt debatemne, og den slags produkter i fødevareindustrien møder hård modstand mange steder i Europa. På denne uges ministerrådsmøde skal EU-landenes fødevareministre således debattere, hvordan der kan udvikles nationale strategier, der sikrer sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder i landbruget...

Læs også