Forbund vil blokere for jernbaneudbud

Dansk Jernbaneforbund vil lamme fremtidige udbudsplaner på jernbanerne ved at blokere for alle udlånsaftaler af tjenestemænd fra DSB til nye operatører.

Jernbanemedarbejdernes faglige organisation, Dansk Jernbaneforbund, truer med at lamme alle planer om nye udbud på det danske skinnenet.

Som tidligere omtalt i Jyllands-Posten er den nye trafikstyrelse og Århus Amt langt fremme i arbejdet på at finde en model for et samudbud på den amtsligt drevne Odderbane og den statsligt drevne Grenaabane...

Læs også