IT kan forringe produktiviteten

Indførelse af IT i en virksomhed øger kun produktiviteten til en vis grad. Når virksomheder indfører IT, så stiger produktiviteten. Når de indfører mere IT, så falder produktiviteten igen.

Sådan lyder konklusionen på en undersøgelse, som Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har iværksat af, hvordan virksomhedernes anvendelse af IT påvirker deres produktivitet. Analysen er udarbejdet af Danmarks Statistik og FORA - Økonomi- og Erhvervsministeriets Enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse.

I undersøgelsen opdeles virksomhedernes produktivt i fire IT-faser. I den første fase anvender virksomhederne overhovedet ikke IT, og derfor bruges fasen udelukkende som grundlag for at måle produktivitetsforbedringen, når IT senere indføres...

Læs også