Forliget med de løse ender

Utilfredshed med Dankort-aftalen kan kaste forligsparterne ud i et reparationsarbejde, der er endnu større end forhandlingsarbejdet.

Det er god skik at afslutte en forhandling med et håndtryk og en tilfreds bemærkning. Alle parter skal kunne sige, at de er tilfredse med resultatet, ellers har det været en dårlig forhandling, og det indgåede forlig kan ikke holde ret længe.

Den kendsgerning bliver understreget på hvert eneste af de mange forhandlingskurser, som konsulenter hver dag underholder med, når de underviser forhandlere i faglige organisationer, erhvervsliv, polik og mange andre sammenhænge...

BRANCHENYT
Læs også