Tovtrækkeri om passager-afgifter

De største kunder i Københavns Lufthavn finder det upassende og udtryk for dårlig timing, at lufthavnen nu kræver en stigning i passagerafgifterne på 10 pct. med henvisning til øgede udgifter til sikkerhedsforanstaltninger.

Merudgiften for det økonomisk hårdt ramte SAS bliver på et halvt hundrede mio. kr., og det skandinaviske flyselskab opfordrer sammen med både Maersk Air og Cimber Air lufthavnen til at finde en anden løsning og betale en større del af udgifterne selv.

Generelt er der i luftfartsindustrien en stigende utilfredshed med, at lufthavnene fortsat tjener masser af penge, mens flyselskaberne er ramt af de største tab i historien. SAS har i år udsigt til et underskud på to milliarder svenske kr., og det er tredje år med tab. Københavns Lufthavne A/S, hvor SAS står for to tredjedele af trafikken, venter i år et overskud før skat på 600 mio. kr...

Læs også