Større fleksibilitet ved udlodning til aktionærerne

Efter forslag fra regeringen skal reglerne om adgang til at udbetale udbytte lempes, så generalforsamlingen i fremtiden kan bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte op til flere gange om året.

Under overskriften "frihed under ansvar" har regeringen iværksat en række initiativer til forenkling og modernisering af selskabslovene. Formålet er at lette administrationen og skabe bedre vækstvilkår for erhvervslivet. Senest er der sendt et lovforslag i høring, som - hvis det bliver vedtaget - blandt andet vil lempe visse krav vedrørende kapitalen og give en længe savnet større fleksibilitet. I henhold til forslaget skal ændringerne træde i kraft den 1. juli 2004.

Ekstraordinært udbytte

Den vigtigste ændring vedrører adgangen til at udbetale udbytte. Efter de nugældende regler kan udbytte alene udloddes til aktionærer og anpartshavere i forbindelse med godkendelse af årsrapporten på selskabets ordinære generalforsamling.

..

Læs også