Usikre signaler

Forrige uge kastede ikke som forventet mere lys over, om der er kommet mere gang i bygge- og anlægssektoren eller ej. Usikkerheden brød ud med de foreløbige ATP-indberetninger, ifølge hvilke beskæftigelsen i bygge- og anlæg skulle væres steget med 5.900 personer i 3. kvartal. En sådan aktivitetsstigning stemmer dårligt med andre nøgletal.

I sidste uge skulle nationalregnskabet for 3. kvartal være offentliggjort - de ville delvis kunne be- eller afkræfte aktivitetsstigningen. Men i sidste uge blev offentliggørelsen med dags varsel udskudt til den 4. december. Så vi må vente på en afklaring.

Heller ikke tallene for byggeaktiviteten i 3. kvartal, der blev offentliggjort torsdag, gjorde branchen meget klogere: Danmarks Statistik indledte datapræsentationen med at skrive: »Vurderingen af udviklingen i byggeaktiviteten vanskeliggøres på grund af et usikkert datagrundlag.« Tallene viste en pæn stigning i både påbegyndt etageareal og antal påbegyndte boliger, hvis man sammenlignede med de tilsvarende først offentliggjorte tal for et år siden. Men senere blev tallene for 3. kvartal sidste år kraftig revideret. Sammenligner man med de reviderede tal, er der tale om et kraftigt fald i påbegyndt etageareal og påbegyndte boliger på henholdsvis 29 og 31 pct. i 3. kvartal i år. Så hvad skal man tro?..

BRANCHENYT
Læs også