Ligestilling i byggeriet

Finanslovsaftalen for 2004 har jo fået megen omtale. Det er vanskeligt at forstille sig, at der skulle være et hjørne, der endnu ikke har været gransket. Ikke desto mindre springer et forslag i øjnene, fordi det har fået lov til at leve et forholdsvist ubemærket liv.

I forslaget til finansloven for 2004 fremgik det, at regeringen her i efteråret 2003 ville fremlægge et lovforslag om ændrede finansieringsreglerne for alment nybyggeri. Forslaget ville indebære, at der indførtes et maksimum for anskaffelsessummen, så det ikke var muligt for kommunerne at give tilsagn til alment nybyggeri udover en nærmere bestemt maksimal anskaffelsespris. Dermed skulle muligheden for, at det offentlige støttede alment byggeri med meget høje anskaffelsespriser udelukkes.

Den maksimale anskaffelsespris ville variere geografisk i forhold til prisniveauet i de enkelte dele af landet, så alle kommuner så vidt muligt fik lige vilkår, og budgetforbedringen ville være på 50 mio. kr. årligt i 2004 og 2005...

BRANCHENYT
Læs også