Ministeren ikke begejstret

Trafikminister Flemming Hansen er ikke udpræget begejstret for de ideer om Storebæltsforbindelsen og statsselskaber i almindelighed som adm. direktør Mogens Bundgaard-Nielsen, A/S Storebælt, giver udtryk for.

Hverken når det drejer sig om en delvis privatisering, en fast køreplan for statsselskaber, som kan lede frem mod en privatisering, fremtidige takstsænkninger eller nedlæggelse af den politiske følgegruppe.

»Jeg finder, at udtalelserne fra Mogens Bundgaard-Nielsen ikke er specielt hjælpsomme, når det drejer sig om at finde fornuftige løsninger på en række spørgsmål omkring Storebæltsforbindelsen, der naturligt nok optager selskabet og den danske befolkning,« siger Flemming Hansen...

BRANCHENYT
Læs også