Belønning til sladrehanke

At give rabat ved angivelse af andre kan medføre, at der opstår tvivl om sandhedsværdien af sådanne angivelser. Men det kan blive retstilstanden, hvis et forslag til ændring af straffeloven - fremsat af Justitsministeriet - bliver vedtaget.

Bliver man afhørt af politiet som sigtet for en forbrydelse, man har begået, og man undervejs i afhøringen "bryder sammen" og tilstår, har man - trods tilståelsen - ikke udtrykkeligt mulighed for strafnedsættelse.

Bliver man afhørt af politiet som sigtet for en forbrydelse, man har begået, og man undervejs i afhøringen "bryder sammen" og angiver andre for kriminalitet, som de har begået, har man udtrykkeligt mulighed for strafnedsættelse, også selvom man hårdnakket fastholder sin egen uskyld...

BRANCHENYT
Læs også