Småt er godt

NORDEA INVEST HealthCare har en overvægt af mindre medicinal- og bioteknologi-aktier ud fra en betragtning om, at disse vil bidrage meget til udviklingen inden for healthcareområdet.

Det har givet et merafkast i forhold til sammenligningsindekset, fordi bioteknologi-aktierne siden årsskiftet har udviklet sig bedre end de store medicinalaktier, som er blevet ramt pga. udsigten til patentudløb og svagere pipeline, dvs. kommende produkter i tidlig udviklingsfase.

Afdelingen har været undervægtet i nogle af de store healthcare-selskaber, bl.a. Merck og Sherring-Plough, som har klaret sig dårligt i år...

BRANCHENYT
Læs også