Dyrt at styre pensionen selv

Omkostningerne ved selv at styre på pensionen er så høje, at de hurtigt kan æde et merafkast på investeringerne op. Investeringerne på unit link skal give op til 2 pct. mere om året alene for at opveje de højere omkostninger.

Omkostningerne ved at spare op i en rentegaranti er til at overskue. En opsparer i en firmaordning kommer typisk af med 4 pct. af de løbende indbetalinger til administration om året.

Men så simpelt er det ikke i unit link, hvor kunderne selv sammensætter andelen af aktier og obligationer og løbende handler aktie- og obligationsfonde ind og ud af opsparingen...

BRANCHENYT
Læs også