40 enkeltpapirer

DANSKE INVEST Bioteknologis portefølje består af ca. 40 enkeltpapirer med en vis overrepræsentation af relativt modne selskaber, hvis produkter befinder sig i en sen klinisk fase, hvor produktets virkning er sandsynliggjort.

»Det er på dette tidspunkt, værdien af produkterne for alvor begynder at udvikle sig, såfremt de når frem til endelig godkendelse,« siger portfolio manager Finn Bossen fra Danske Capital, som er rådgiver for afdelingen.

Der er valgt et relativt højt antal aktier for at sprede risikoen, som er speciel ved, at projekterne enten bliver meget værdifulde eller bliver opgivet og derved intet værd, mens de betydelige forsknings- og udviklingsomkostninger er sikre. Porteføljen er desuden kendetegnet ved at være eksponeret mod cancer, bl.a. fordi der på dette område ofte lettere kan opnås myndighedsgodkendelser, og at der findes et stort udækket behov...

BRANCHENYT
Læs også