En kamp for overlevelse

Det er nødvendigt med velvilje fra kreditorerne. TK Development befinder sig midt i en kamp for overlevelse og har for anden gang i år nedjusteret forventningerne til resultatet. Siden årsrapporten er ledelsens forventninger reduceret med samlet 400-440 mio. kr. og udgør nu et underskud på 200 mio. kr.

Årsagen til den seneste nedjustering på 100 mio. kr. tilskrives et forlig indgået med Foras Holding om butikscentre i Østeuropa og er desuden en konsekvens af, at selskabets stramme likviditetssituation har fremtvunget et forceret salg under bogført værdi af visse langsomt omsættelige aktiver.

Den pressede likviditet understreges af, at en rentebetaling på 59,4 mio. kr. på et obligationslån delvist er gennemført via refinansiering. Flere af koncernens banker er kommet med yderligere kreditfaciliteter...

BRANCHENYT
Læs også