Mere magt til Finanstilsynet

Fondsrådet får rollen som børspoliti for de noterede danske virksomheder. Men samtidig overgår alle rådets hidtidige opgaver til Finanstilsynet. Tilsynet får derved endnu en gang udvidet sin magt betragteligt. Udviklingen bekymrer Dansk Aktionærforening.

Finanstilsynet får ifølge et nyt lovforslag, der netop er sendt i høring, magten til at udstikke rammerne for at være børsnoteret i Danmark, - både når det gælder hvilke instrumenter, der kan handles på fondsbørsen, hvordan prospekterne skal udformes og hvilke selskaber, der skal tvangsslettes for ikke at leve op til kravene.

Finanstilsynet arver også opgaven med at give påbud og evt. politianmelde virksomheder, der ikke lever op til reglerne på de danske markedspladser...

BRANCHENYT
Læs også