Banker bag ulovligt salg af lån

Pengeinstitutterne overtræder deres tavshedspligt ved at sælge fortrolige kundeoplysninger om forbrugslån til højstbydende inkassofirmaer. Bankerne overtræder klokkeklart deres tavshedspligt, når de sælger dybt fortrolige oplysninger om kunders CPR-numre, navne, adresser og gældsposter videre til højstbydende inkassofirmaer.

Det fastslår Finanstilsynet i en kendelse, der har lagt en hindring i vejen for pengeinstitutters hastigt voksende salg af misligeholdte forbrugslån.

Alene de to største selskaber i inkassobranchen, DAI Fordringer og det norskejede Aktiv Kapital-Nordan skønnes i år at have købt uindfriede forbrugslån på over to mia. kr. fra især kreditkortselskaber, men også fra en række banker...

BRANCHENYT
Læs også