Kort nyt

Fremgang for discountbutikker DETAILHANDEL 2003 tegner til at blive et godt år for den del af detailhandlen, der ligger i bymidterne. Særlig godt ser det ud for discountforretninger med føde- og dagligvarer, som de første 10 måneder af 2003 har haft en fremgang på hele 16,6 pct., viser tal fra Danmarks Statistik.

De store varehuse og stormagasiner har derimod ikke været i stand til at fortsætte væksten fra året før. I årets første 10 måneder er omsætningen steget med 0,8 pct. i varehuse og stormagasiner, mens specialbutikkerne i bymidterne har haft en fremgang på 4,7 pct. Dermed er der vendt op og ned på tallene i forhold til året før, da stigningen i omsætningen lå i de store varehuse, mens der kun var en lille vækst i de mindre butikker. /ritzau/

God jul for charterbranchen

TURISME Denne jul tegner til at blive den bedste jul i fem år for rejsebranchen. I alt 20.000 danskere har løst billet til en charterrejse i juledagene. Det er 3000 flere end sidste år, da den forestående krig i Irak i høj grad lagde en dæmper på rejselysten. Der er udsolgte fly frem til og med 1. juledag, oplyser Stig Elling, der er direktør i Star Tour. De Canariske Øer, Gran Canaria, Tenerife og Lanzarote er det helt store julerejsemål med 60 pct. af alle rejser, men også Thailand og Egypten rangerer højt på listen. /ritzau/

Mindre bøvl for arbejdsgiverne

ARBEJDSMARKED Det bliver lettere for arbejdsgiverne at indberette og indbetale ATP, feriepenge og sygeforsikring. I stedet for at besøge flere selvbetjeningssteder for at betale kan de nøjes med at besøge ét sted på internet. På ATP's nye arbejdsgiverportal med navnet www.arbejdsgiver.net er samlet selvbetjeningsfunktionerne for ATP, Arbejdsgivernes Elevfusion (AER), Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES) og FerieKonto. /ritzau/

EU-tilskud til hesteejere

LANDBRUG EU's nye landbrugsreform er godt nyt for hesteejere. Mange både større og mindre ejendomme med heste kan nemlig se frem til mere i tilskud fra EU, skriver avisen Dansk Landbrug. Græsmarker har ikke tidligere fået tilskud fra EU, men i forbindelse med EU-reformen er der udsigt til tilskud på 2377 kr. for hver hektar med græs i omdrift og 500 kr. for hver hektar med vedvarende græs. Det kommer blandt andet hobbyfolk til gode. /ritzau/

Skove kan binde drivhusgasser

SKOVBRUG Hvis Danmark øger den nuværende skovrejsning med 1500 hektar årligt, vil de danske skove fra 2008 kunne binde 0,3 mio. tons CO 2 pr. år og bidrage med mellem 4 og 10 pct. af Danmarks klimamål. Det oplyser Skov- og Naturstyrelsen i en ny rapport. Klimaprotokollen fra Kyoto åbner mulighed for at medregne lagre af CO 2, der er opbygget gennem skovrejsning. Træerne opsuger drivhusgassen, når de vokser, og derfor fungerer skove som midlertidige "CO 2-dræn". Den lagrede mængde CO 2 bliver dog før eller siden sendt ud i atmosfæren igen, når træet brændes eller nedbrydes. /ritzau/

Ulrik Bülow afløser Jens Jordan

..

BRANCHENYT
Læs også