Amerikansk offensiv for oksekød

USA indleder i de kommende dage en omfattende international offensiv i håb om at få genoptaget den vigtige eksport af oksekød og dermed undgå ødelæggende prisfald på hjemmemarkedet.

Washington

Efter landets første tilfælde af kogalskab, BSE, som blev registreret få dage inden jul, er første led i offensiven en skærpelse af kontrollen. USA har med øjeblikkelig virkning gennemført et krav om, at kvæg, der ikke kan gå eller stå, holdes ude af fødevarekæden...

BRANCHENYT
Læs også