Kort nyt

Stor virksomhed - stor løn ARBEJDSMARKED For ledere, der er på jagt efter den store løncheck, handler det om at få job på en stor virksomhed. Det viser en særkørsel som Ledernes Hovedorganisation har lavet på medlemmernes lønstatistik.

En mellemleder med ledelsesansvar for 6-10 medarbejdere på en arbejdsplads med 50 ansatte eller færre tjener knap 35.000 kr. om måneden ifølge lønstatistikken fra Ledernes Hovedorganisation. Mens gennemsnitslønnen for en mellemleder med tilsvarende ledelsesansvar på en virksomhed med over 500 ansatte er godt 50.000 kr. om måneden. Samme tendens gør sig gældende for 1. linieledere og i nogen grad også for topledere hos Ledernes Hovedorganisation. Lønforskellen afspejler ifølge udviklingschef i Dansk Industri, Anders Søndergaard Larsen blot markedsniveauet. »Vi har fri løndannelse,« siger Anders Søndergaard Larsen til medlemsbladet, Lederne. dib

Eksotiske fisk i danske farvande

FISKERI Farvandene omkring Danmark er blevet populære blandt de mere eksotiske fisk som ansjoser og hestemakraller, der ellers traditionelt fortrækker varmere temperaturer. Et forskningsprojekt skal nu klarlægge, om havtemperaturen omkring Danmark er steget, og om det har haft betydning for, hvilke fisk der fanges. På sigt skal projektet hjælpe myndighederne med at inddrage klimaændringer, når kvoterne fastlægges. Forskningsprojektet ledes af biolog Carsten Krog, Danmarks Fiskeriforening. /ritzau/

Franck & Tobiesen skifter ejer

SøFART Franck & Tobiesen A/S er efter 88 år i søfartsbranchen solgt til virksomhedens mangeårige direktør Søren Kjær, Det Stavangerske Dampskibsselskab ASA, samt Poul Holmboe, Århus. Overdragelsen omfatter også datterselskaberne Fin-Trans A/S, Grenå Stevedore & Pakhusforretning Aps, Franck & Tobiesen AB Halmstad samt FTC Holding / Polscan Shipping AB Gøteborg. Den daglige ledelse varetages i fremtiden af Søren Kjær og Poul Holmboe. Sælger er Peter Aandahl, der via sit holdingselskab fortsætter med aktiviteterne i England, Tyskland og USA. Franck & Tobiesen A/S har kontorer i København, Aarhus, Grenå samt Halmstad. /ritzau/

En god hyre trods tilbagegang

FISKERI Selv om størsteparten af mandskabet om bord på Færøernes fiskeflåde ikke har opnået rekordindtægter i det forgangne år, så har adskillige fiskere alligevel fået gode hyrer i 2003. Forrige år - 2001 - var et rekordår, når det gælder fiskernes hyrer, og ifølge den færøske Fiskemandsforenings årsrapport ligger indtægterne for 2003 fortsat i adskillige tilfælde på et rimelig højt niveau. Ligesom de foregående to år har fiskerne i 2003 været bedst tjent med at være mønstret på de færøske ringnotbåde. Den gennemsnitlige årsindtægt udgjorde for disse fiskere 678.000 kr. Af Fiskemandsforeningens årsrapport fremgår det, at mændene på ringnotbådene i gennemsnit sidste år har været på havet i 238 dage og fået en dagshyre på 2847 kr. /ritzau/

Elektronisk næse på vej

MILJø Danske forskere har udviklet en elektronisk næse, som både kan bruges til at måle lugt fra fabriksskorstene og til at lugte kvaliteten af fødevarer som rullepølse og leverpostej. Næsen kan hjælpe danske virksomheder, der gerne vil gerne være gode venner med både deres naboer og miljømyndighederne. I dag er det nemlig vanskeligt at måle lugtudslip. Den elektroniske næse opfanger signaler fra 12 små sensorer, der ændrer spænding eller frekvens, hvis de opdager gasser med bestemte lugtstoffer. Næsen kaldes DOSS, Danish Odour Sensor System, og det ventes, at der vil gå et par år, før en færdigudviklet elektronisk næse kan bedømme lugten og sende øjeblikkelige advarsler om, at lugten nu er for slem. /ritzau/

Nordmænd arbejder gratis

ARBEJDSMARKED Hver femte overarbejdstime er gratis for arbejdsgiverne i Norge. Det viser den årlige undersøgelse af nordmændenes overarbejde fra det statistiske centralbureau i Norge. Undersøgelsen er blevet gennemført hvert år siden 1996, og nordmændene arbejder nu ifølge forskerne bag undersøgelsen mere gratis end nogensinde før. Undersøgelsen, som er omtalt i den norske avis Dagsavisen, viser, at 58 pct. af overarbejdet kompenseres med løn. Mens 21 pct. af overarbejdstimerne kompenseres med afspadsering, og andre 21 pct. af overarbejdstimerne ikke førte til nogen form for kompensation for den ansatte. Totalt set svarer det gratis overarbejde i Norge til 57.000 årsværk eller til 4,3 pct. af samtlige årsværk udført af fuldtidsansatte. dib

..

BRANCHENYT
Læs også