Gebyr på pensionsudbetaling

Pensionsselskaber opkræver i stigende grad et gebyr for at udbetale pensionen til deres kunder. Forbrugerrådet opfordrer kunderne til at gå til de finansielle ankenævn.

Kort før nytår fik Erik Hansen i Fredericia brev fra Codan. I fremtiden skal han og hustruen betale et gebyr på 48 kr. om måneden pr. police for at få udbetalt deres pension. Dermed følger Codan mønstret fra flere af de store pensionsselskaber.

De pressede afkast på investeringerne har tvunget pensionsselskaberne til at gå deres omkostninger efter med en lup...

BRANCHENYT
Læs også