Milliardgevinst ved liberalisering

Danske elkunder har udsigt til at spare op mod en mia. kr. årligt, hvis regeringen, Socialdemokratiet, de radikale og Kristendemokraterne når frem til et forlig, der bringer produktionen fra 800 små og mellemstore danske kraftværker ud på markedsvilkår. Det vurderer formand Per Ebert fra brancheforeningen Dansk Elhandel.

I dag er produktionen på de såkaldte decentrale kraftvarmeværker helt uafhængig af elprisen eller for den sags skyld behovet for strøm. Baggrunden er at værkerne på bedste planøkonomiske vis kører efter en politisk fastsat tarif, der udelukkende afhænger af produktionstidspunktet og af, hvorvidt det er hverdag eller weekend. Besparelsen vil blive skabt alene på grund af øget konkurrence om de danske elkunder, der vil blive mere interessante at kæmpe om.

»Vi er i dag afskåret fra at handle med 43 pct. af den el, som danskerne køber. Den bliver ganske enkelt afsat til en på forhånd politisk fastsat pris. Nu har vi udsigt til at få over halvdelen af den el ud på almindelige markedsvilkår, så de enkelte selskaber kan konkurrere om at levere strøm til den bedste pris,« siger Per Ebert...

BRANCHENYT
Læs også