Planøkonomiske decentrale værker

Danmark har 800 såkaldte decentrale kraftvarmeværker. Værkerne kan være meget små som eksempelvis værket på Salling Ungdomsskole, der producerer varme til ungdomsskolen og sælger strøm til nettet.

Eller det kan være værker i den meget tunge ende som det anlæg i Mariager, der leverer energi til udvinding af salt fra store jyske salthorste.

I modsætning til de rigtigt store kraftvarmeværker sælger de ikke deres el på det frie marked. I stedet får de en politisk fastsat betaling. Der er tale om en såkaldt treledstarif med meget høje priser om morgenen og i de sene eftermiddagstimer, en lidt lavere tarif midt på dagen, og en lav tarif fra hen på aftenen til tidligt om morgenen. Den lave tarif gælder også i weekender og på helligdage...

BRANCHENYT
Læs også