Forbud mod tørklæder

Det er en afgørende forudsætning for et lovligt forbud mod hovedbeklædning, at forbuddet fremgår klart og generelt af en skriftlig politik og håndhæves konsekvent af arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveres forbud mod brug af tørklæde har i en række tilfælde givet anledning til retssager. I en ny dom er det igen understreget, at en afgørende forudsætning for et forbud er en klar skriftligt formuleret beklædningspolitik, der konsekvent håndhæves af arbejdsgiver. Hensynet til et supermarkeds image kunne begrunde et forbud mod tørklæder.

Siden 1996 har diskriminationsloven, der forbyder en række former for forskelsbehandling, blandt andet forskelsbehandling på grund af religion, givet anledning til flere retssager om forbud mod ansattes brug af tørklæde...

BRANCHENYT
Læs også