Dansk klage over EU-kaos i fiskeriet

Brancheorganisationen Dansk Fisk går til angreb på EU. Foreningen mener, at smøl og lovsjusk i EU koster millioner i den danske fiskeindustri. Derfor kræves nu ordnede forhold omkring toldregler.

I takt med at fiskeriet i EU reduceres gennem faldende kvoter og andre begrænsninger, har den danske fiskeindustri behov for at hente råvarer i udlandet. Samtidig er konkurrencen i fiskeindustrien global, og derfor er opmærksomheden i en række virksomheder rettet mod import af fisk fra fjerne farvande. Danmark hører med årligt ca. 19 mia. kr. til blandt de førende eksportører af fiskeprodukter.

EU giver allerede fiskeindustrien ordninger med lempelse i den normale told, som skal betales ved import fra lande uden for EU. De såkaldte toldkontingenter for fiskeindustrien fastsætter, hvilken told der skal betales, og hvor store mængder af den enkelte fiskeart, som kan hentes ind i EU inden for et toldkontingent. Men der er tale om et kompliceret område med masser af regler, undtagelser og papirarbejde...

BRANCHENYT
Læs også