Ny kurs hos trængte landmænd

De danske svineproducenters landsforening skifter kurs. Formanden mener nu, at den aktuelle krise i erhvervet er så alvorlig, at en ordning med EU-millioner til oplagring af svinekød er i orden. Foreningen har ellers tidligere været varm fortaler for afskaffelse af støtte til landbruget.

En forvaltningskomité under EU besluttede før jul at afsætte ca. 220 mio. kr. til en ordning med såkaldt privat oplagring af svinekød. Beslutningen er truffet trods modstand fra et flertal i det danske folketing, som har pålagt VK-regeringen at stemme nej til den slags markedsordninger. EU-vedtagelsen er derfor lidt opsigtvækkende, da Danmark er verdens førende eksportør af svinekød og den største producent i EU.

Fødevareministeriet har netop orienteret Folketinget om, at der samlet vil blive oplagret 80.000-100.000 tons svinekød i EU de kommende måneder. Halvdelen af det vil ifølge ministeriet formentlig være af dansk oprindelse. Dermed får danske slagterier og deres ejere - svineproducenterne - mere end 100 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med lagring af kød i op til fem måneder...

BRANCHENYT
Læs også