Momspligt ved "zimmer-frei"-udleje

Ved flytning til en ejendom i nærheden af motorvejen fik vi den ide at leje et par gæsteværelser ud til turister på gennemrejse. Gennem nogle år har vi i bruttoindtægt ved denne virksomhed bevæget os fra et par tusinde kr. til omkring 10.000 kr. i 2003.

Vi har opgivet bruttoindtjeningen på selvangivelsen år for år.

Vores spørgsmål er, om vi nærmer os grænsen for momsbetaling, hvis konceptet "Zimmer frei" stadig udvikler sig i økonomisk gunstig retning...

BRANCHENYT
Læs også