Indtjening afgørende

NORDEA INVEST Nordea Invest lancerede i efteråret afdelingen Global Value som blev noteret på Københavns Fondsbørs den 12. november 2003.

Noteringen skete i forlængelse af, at Nordea Luxembourg over en periode havde genereret et konkurrencedygtigt afkast med samme investeringsstrategi, fortæller portfolio manager Thøger Svendsen.

Selv om afdelingen bærer navnet value, investeres der ikke ud fra value strategi i traditionel forstand. Selskaberne vælges derimod på baggrund af indtjeningsniveauet...

BRANCHENYT
Læs også